49

Điện tâm đồ là một trong những điều tra hữu ích nhất trong y học. Điện cực gắn vào ngực và / hoặc chi thay đổi điện áp nhỏ như sự khác biệt tiềm năng, được hoán đổi thành một dải hình ảnh.

Hệ thống 3 điện cực điện tâm đồ

Sử dụng 3 điện cực (RA, LA và LL).

Màn hình hiển thị dẫn lưỡng cực (I, II, III).

Để có được kết quả tốt nhất – Nơi điện cực trên ngực cách đều từ tim (chứ không phải cụ thể chân tay).

  btdtd04

Hệ thống 5 điện cực điện tâm đồ

Sử dụng 5 điện cực (RA, RL, LA, LL và ngực).

Màn hình hiển thị dẫn lưỡng cực (I, II, III).

Một chuyển đạo đơn cực (tùy thuộc vào vị trí dẫn ngực (vị trí V1 -6).

btdtd05

Hệ thống 12 đạo trình điện tâm đồ (ECG)

10 điện cực cần thiết để tạo ra 12 chuyển đạo ECG.

Các điện cực trên tất cả 4 chi (RA, LL, LA, RL).

Các điện cực trên precordium (V1-6).

Màn hình 12 đạo (V1 – 6) , (I, II, III) và (aVR, aVF, aVL).

Cho phép giải thích các lĩnh vực cụ thể của tim:

Vùng dưới (II, III, aVF).

Thành bên (I, aVL, V5, V6).

Thành trước (V1 – 4).

btdtd06

Điện tâm đồ là một trong những điều tra hữu ích nhất trong y học. Điện cực gắn vào ngực và / hoặc chi thay đổi điện áp nhỏ như sự khác biệt tiềm năng, được hoán đổi thành một dải hình ảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.